top of page
  • Foto del escritorEl Carme Tarragona

AVALUACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA – 4t d’ESO

Entre aquest dimecres i aquest dijous, els alumnes de 4t d'ESO, han passat les proves de l’avaluació externa. Aquestes proves, que cada any organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, serveixen per comprovar el grau d’assoliment de les competències lingüístiques (llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa), de la competència matemàtica i de la competència cientificotecnològica.


Comments


bottom of page