• El Carme Tarragona

LA CONVIVÈNCIA A LA NOSTRA ESCOLA

Tot el col·legi El Carme està implicat en la prevenció i gestió de conflictes i en la millora de la convivència al centre. Davant l'assetjament, tolerància zero!