• El Carme Tarragona

SORTIDES DE 4t D'ESO

Aquest matí els alumnes de 4t d'ESO han realitzat diferents sortides relacionades amb les matèries optatives que cursen. Els grups de Física i Química i de Ciències Aplicades han anat al Campus Sescelades de la URV per participar en un taller de la Setmana de la Ciència. Han visitat l'ETSE i han fet activitats sobre el reciclatge dels polímers. D'altra banda, els alumnes de Llatí han visitat el Museu del Port de Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

#elcarmetarragona #senzillamenteduquem #estampaelteusegell #educació #escolestarragona #escolaconcertada #eso #urv #setmanadelaciència #museudelportdetarragona #museunacionalarqueològicdetarragona #tarragona