top of page

Avís legal, política de privacitat i cookies

AVÍS LEGAL

 

Estàs en un espai compromès amb els drets dels usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.

 

IDENTIFICADOR DEL RESPONSABLE DE LA WEB

Denominació social: COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP

CIF: R4300076I

Adreça: Carrer del Mar, 16-16  43004 TARRAGONA

Correu electrònic: col.legi@elcarmetarragona.cat

Activitat: ensenyament

 

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.

 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

A la utilització de la web elcarmetarragona.cat l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal elcarmetarragona.cat o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web.

Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant elcarmetarragona.cat no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers que conté encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i elcarmetarragona.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.

 • L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Tarragona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal elcarmetarragona.cat, si us plau dirigiu-vos a col.legi@elcarmetarragona.cat
L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 29/04/2022

POLÍTICA DE PRIVACITAT


El que es fa i no es fa amb les vostres dades personals en aquesta web ho trobaràs aquí.
Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP a través d'aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l'Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d'utilitzar aquest web.
De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les que s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, com a responsable del tractament.


QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA WEB?
• Identitat del Responsable: COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP
• NIF/CIF: R4300076I
• Adreça: Carrer del Mar, 16-18   43004 TARRAGONA
• Correu electrònic: col.legi@elcarmetarragona.cat
• Activitat: ensenyament


QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?
Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privadesa, COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licite en aquesta Web:
Dades identificatives: nom, cognoms.
Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.


AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?
Tractem les teves dades personals amb les bases legals següents:

 • L'execució d'un contracte amb COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats.

 • El consentiment de l'usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l'enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.

 • L'interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris de la web de elcarmetarragona.cat d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis.


AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?
En aquesta web, hi ha diferents formularis, a cadascun d'ells, la informació que reculli s'utilitzarà de la següent manera:

 • Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web.

 

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades de clients potencials: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l'usuari sol·liciti abans la seva supressió.


QUINES SÓN ELS TEUS DRETS EN EL QUE CONCERNEIX A L'ÚS DE LES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP estem tractant dades personals que li concerneixen o no.
Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.

 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió

 • Sol·licitar la cancel·lació

 • Sol·licitar la limitació del tractament.

 • Oposar-se al tractament.

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: https://www.aepd.es/e

Per exercitar aquests drets, podeu escriure a col.legi@elcarmetarragona.cat
Hi ha un formulari per a l'exercici dels seus drets, ho pot demanar per correu electrònic o si ho prefereix, pot fer servir els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.
Si us representa algú, heu d'adjuntar còpia del vostre DNI, o ha d'estar signat amb la vostra signatura electrònica.
Els formularis es poden presentar presencialment, enviats per carta o per mail a l'adreça del responsable que apareix a l'inici d'aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES
Notificació de seguretat i declaració de bretxes
A COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat de COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP t'informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.


SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP es compromet a l'ús i el tractament de les dades personals de l'usuari, respectant la seva confidencialitat, d'acord amb la finalitat d'aquelles; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
(Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l'usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)
COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.


EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a elcarmetarragona.cat, exonerant COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

 

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO . Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.


CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
COL·LEGI EL CARME CARMELITES TERESES DE SANT JOSEP es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE COOKIES


En aquesta web recopilem i utilitzem la informació segons indiquem a la nostra política de privadesa. Una de les formes en què recopilem informació és a través de l'ús de la tecnologia anomenada “cookies”. A elcarmetarragona.cat, utilitzem cookies per a diverses coses.
 

QUÈ ÉS UNA COOKIE?
Una “cookie” és una petita quantitat de text que s'emmagatzema al vostre navegador (p.ex. Chrome de Google o Safari d'Apple) quan navegueu per la majoria dels llocs web.

 

ACCEPTACIÓ DE COOKIES
En accedir a aquest lloc web o aplicació per primera vegada, apareixerà una advertència on se us informa de la utilització de les cookies i on es pot consultar aquesta política de cookies.
No es descarregarà cap cookie fins que l'usuari no consenti expressament la instal·lació de les cookies. Si l'usuari consent la utilització de cookies, se'n realitzarà la instal·lació al vostre equip o dispositiu.
A més de l'ús de les nostres cookies pròpies, permetem a tercers establir cookies i accedir-hi al dispositiu.


QUINA INFORMACIÓ EMMAGATZEMA UNA COOKIE?
Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com ara targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístiques, preferències personals, personalització de continguts, etc.

 

QUIN TIPUS DE COOKIES HI HA?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un de registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

 • Cookies d'anàlisi: recullen informació sobre el tipus de navegació que esteu realitzant, les seccions que més utilitzeu, productes consultats, franja horària d'ús, idioma, etc.

 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la navegació, el país de procedència, l'idioma, etc.


COOKIES ACEPTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXCEPTUADES
Segons la directiva de la UE, les galetes que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies d'analítica, i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l'usuari.


QUINES COOKIES UTILITZA AQUESTA WEB?
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc web s'utilitzen les galetes que es detallen a continuació:
COOKIES PRÒPIES

 • Personalització: Les cookies ens ajuden a recordar amb quines persones o llocs web has interactuat, perquè puguem mostrar contingut relacionat.

 • Preferències: Les cookies ens permeten recordar els vostres ajustaments i preferències, com l'idioma preferit i la vostra configuració de privadesa.

COOKIES DE TERCERS

 • Cookies analítiques

Aquest web utilitza serveis d'anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web i millorar-ne la usabilitat, però en cap cas s'associen a dades que puguin identificar l'usuari. Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google Inc. L'usuari pot consultar aquí el tipus de galetes utilitzades per Google.

 • Cookies de xarxes socials

Les cookies de xarxes socials es poden emmagatzemar al vostre navegador mentre navega per elcarmetarragona.cat, per exemple, quan utilitzeu el botó de compartir continguts de elcarmetarragona.cat en alguna xarxa social.


A continuació, tens informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web a les seves pròpies polítiques de cookies:
• Cookies de Facebook, veure més informació a la seva política de cookies.
• Cookies de Twitter, veure més informació a la seva política de cookies.
• Cookies d'Instagram, veure més informació a la seva política de cookies.
• Cookies de Youtube, veure més informació a la seva política de cookies.

ES PODEN ELIMINAR LES COOKIES?
Sí, i no només eliminar, també bloquejar, de manera general o particular per a un domini específic.
Per eliminar les cookies d'un lloc web heu d'anar a la configuració del vostre navegador i allà podreu buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 • Configuració de cookies per a Google Chrome

 • Configuració de cookies per a Apple Safari

 • Configuració de cookies per a Internet Explorer

 • Configuració de cookies per a Mozilla Firefox

 

ACCEPTACIÓ DE COOKIES
En accedir a aquest lloc web o aplicació per primera vegada, es mostrarà una advertència on s'informa de la utilització de les cookies i on podeu consultar aquesta política de cookies. Si l'usuari consent la utilització de cookies, se'n realitzarà la instal·lació al vostre equip o dispositiu.

A més de l'ús de les nostres cookies pròpies, permetem a tercers establir cookies i accedir-hi al vostre ordinador. El consentiment de l'ús de cookies d'aquestes empreses està lligat a la navegació per aquest lloc web.


MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES COOKIES

Podeu consultar el reglament sobre cookies publicat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva “Guia sobre l'ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/

Si voleu tenir més control sobre la instal·lació de cookies, podeu instal·lar programes o complements al vostre navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que us permetran escollir aquelles cookies que voleu permetre.

bottom of page