Matèries complementàries

Us presentem les matèries complementàries que treballem cada setmana i que són impartides per professors/es de l’escola:

 

Informàtica: 1r i 3r

Robòtica: 2n

Taller Creixement Personal : 1r a 4t

U.K. Today (cultura anglesa) : 4t

Matèries optatives

 

1r ESO

Matemàtiques

 

2n ESO

Matemàtiques

Dibuix Tècnic

Alemany

 

3r ESO

Matemàtiques

Català

Cultura Clàssica

Emprenedoria

Alemany

 

4t ESO

Física i Química

Llatí

Ciències aplicades

Biologia i Geologia

Cultura clàssica

Tecnologia

Economia

Informàtica

Alemany