top of page
IMG-9224.jpg

Matèries complementàries

 

Informàtica: 1r i 3r

Robòtica: 2n

Taller Creixement Personal : 1r a 4t

U.K. Today (cultura anglesa) : 4t

ESO.JPG

Matèries optatives

optatives_es

1r ESO                       

Matemàtiques

2n ESO

Matemàtiques

Dibuix Tècnic

Alemany

3r ESO

Matemàtiques

Català

Cultura Clàssica

Emprenedoria

Alemany

4t ESO

Física i Química

Llatí

Ciències aplicades

Biologia i Geologia

Cultura clàssica

Tecnologia

Economia

Informàtica

Alemany

bottom of page