top of page
IMG-9224.jpg

Matèries complementàries

 

Informàtica: 1r, 2n i 3r

Parlem! Pensament i societat: 4t

Taller Creixement Personal : 1r, 2n i 3r

U.K. Today: 4t

ESO.JPG

Matèries optatives

optatives_es

1r ESO

Cultura Clàssica, Eines de l’aula de Tecnología, Jocs Matemàtics, Oratòria, Programació i
Alemany

2n ESO

Taller de Català, Taller de Matemàtiques, Dibuix Tècnic i Alemany

3r ESO

Taller d’escriptura, Arts and crafts, Estadística, Alemany, Oratòria, Emprenedoria

4t ESO

Física i Química

Llatí

Ciències aplicades

Biologia i Geologia

Cultura clàssica

Tecnologia

Economia

Informàtica

Alemany

bottom of page