top of page

Projecte  NES (No Estàs Sol)

 

Un element bàsic en el procés de prevenció i intervenció en situacions de violència o assetjament escolar és la participació activa dels iguals i la implicació de tota la comunitat educativa.

Per això, a la nostra escola, hem ideat el projecte No Estàs Sol (NES): una estratègia educativa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, basat en el programa TEI (Tutoria Entre Iguals).

Aquest curs l’hem posat en marxa a Primària i Secundària. Així, els alumnes de 5è  són tutors emocionals dels de 3r de primària i, a secundària, els alumnes de 3r són tutors emocionals dels de 1r.

NES afavoreix les relacions entre alumnes de diferents edats i esdevé així una eina en la prevenció de possibles relacions i actuacions negatives.

 

Com ho fem?

A començaments d’aquest curs acadèmic, vam realitzar una sessió informativa pels alumnes tutors (5è de primària i 3r d’ESO), i pels alumnes tutoritzats (3r de primària i 1r d’ESO), i, de forma voluntària, els propis alumnes van decidir participar o no en el projecte. Aquests alumnes van rebre una sessió formativa explicant conceptes com l’assetjament escolar i/o bulling, les qualitats per ser un bon tutor/a, la planificació de les tutories i el procediment d’actuació.

Al llarg de tot el curs, es realitzen una sèrie d’activitats encaminades a afavorir la convivència escolar. Us deixem l’enllaç d’un vídeo que mostra de forma molt resumida l’essència del nostre projecte.

bottom of page