Matèries complementàries

Us presentem les matèries complementàries que treballem cada setmana i que són impartides per mestres del centre:

 

A tots els nivells:

·       Taller d’enriquiment matemàtic (T.E.M.)

·       Informàtica (a 5è es fa Robòtica)

·       Formació (Educació en valors)

 

En alguns nivells:

·       Ready, Steady, go!, des de 1r fins a 4t.

·       Scratch, a 1r, 3r i 5è

·       Projecte (NES) / Tutoria entre iguals, a 3r i 5è.

·       Tècniques d’estudi, a 5è i 6è.