Equip directiu

Directora - Rosa Hidalgo

Cap d'estudis E. Infantil - Maria Claramunt

Cap d'estudis E. Primària - Aida Solé

Cap d'estudis E.S.O. - Xavier Masdeu