Equip directiu

Directora - Aida Solé

Director adjunt - Xavier Masdeu

Cap d'estudis E. Infantil - Maria Claramunt

Cap d'estudis E. Primària - Cristina Rojas

Cap d'estudis E.S.O. - Sergi Samarra

Responsable Congregació - Gna. M. Ángeles Domínguez

Coordinadora Pastoral - Sílvia Tirado