Què és l'AMPA?

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació́ i col·laborar amb les activitats educatives del centre. L'Ampa és una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o econòmic).

L’Objectiu principal de l’AMPA és contribuir a la millora del funcionament de l’escola juntament amb la Direcció i els professionals que hi treballen.  A més de fomentar l’esperit crític i la participació de totes les mares i pares per tal de reivindicar la qualitat en l’ensenyament públic.

L’AMPA fa d’interlocutor amb  l’equip directiu i els professors per tractar temes que preocupen i són d’interés a les famílies.

L‘AMPA recull les opinions i demandes de les mares i pares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius  generals.

L’AMPA administra i gestiona els recursos econòmics que aporten els associats en forma de quota d’AMPA.

L’AMPA participa en la presa de decisions del Centre mitjançant la seva representació en el  Consell Escolar.

Contacte: 977212752 --- col.legi@elcarmetarragona.cat --- cr. del Mar, 16-18. 43004 Tarragona

  • Facebook - círculo blanco
  • Instagram - Círculo Blanco
  • Twitter - círculo blanco

© 2017  Col.legi El Carme. Tarragona