Què és l'AMPA?

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació́ i col·laborar amb les activitats educatives del centre. L'Ampa és una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o econòmic).

L’Objectiu principal de l’AMPA és contribuir a la millora del funcionament de l’escola juntament amb la Direcció i els professionals que hi treballen.  A més de fomentar l’esperit crític i la participació de totes les mares i pares per tal de reivindicar la qualitat en l’ensenyament públic.

L’AMPA fa d’interlocutor amb  l’equip directiu i els professors per tractar temes que preocupen i són d’interés a les famílies.

L‘AMPA recull les opinions i demandes de les mares i pares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius  generals.

L’AMPA administra i gestiona els recursos econòmics que aporten els associats en forma de quota d’AMPA.

L’AMPA participa en la presa de decisions del Centre mitjançant la seva representació en el  Consell Escolar.