top of page

Què és l'AMPA?

 

Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació́ i col·laborar amb les activitats educatives del centre. L'Ampa és una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o econòmic).

L’Objectiu principal de l’AMPA és contribuir a la millora del funcionament de l’escola juntament amb la Direcció i els professionals que hi treballen.  A més de fomentar l’esperit crític i la participació de totes les mares i pares per tal de reivindicar la qualitat en l’ensenyament públic.

L’AMPA fa d’interlocutor amb  l’equip directiu i els professors per tractar temes que preocupen i són d’interés a les famílies.

L‘AMPA recull les opinions i demandes de les mares i pares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius  generals.

L’AMPA administra i gestiona els recursos econòmics que aporten els associats en forma de quota d’AMPA.

L’AMPA participa en la presa de decisions del Centre mitjançant la seva representació en el  Consell Escolar.

Actualment tenim una junta representativa de l’Ampa a la nostra escola que la formen els següents pares i mares:

 

Presidenta: Montse Martínez Sahuquillo

Vicepresidenta: Blanca Periscal Pérez

Tresorera: Sandra Gasa Salar

Secretaria: Olga Casarramona Lillo

Vocal: Jordi Font i Roca,

Vocal: Ciara Pérez Mesa

Vocal: Laura Royo González

Vocal: Maria Luisa Iglesias Cano

Vocal: Raquel Díaz Martínez

bottom of page