top of page

ROBÒTICA EDUCATIVA

La Robòtica Educativa és una experiència d’aprenentatge que desenvolupa l’anomenat pensament computacional, fomenta els processos d’experimentació i exploració, i potencia el treball en equip i la cooperació.

 

Què fem?

Actualment impartim Robòtica a E. Infantil amb els bee-bots, a 5è de primària i a 2n d’ESO i treballem amb robots LEGO EV3. Els nois i les noies els construeixen, interpretant i duent a terme unes instruccions de muntatge, dissenyen parts dels robots i, finalment, els programen per a què realitzin diferents accions.

Amb cada tasca s’introdueixen nous reptes que incentiven la motivació i la curiositat. Els alumnes han de col·laborar entre ells per intentar resoldre els diferents objectius plantejats pel professor. Aquestes tasques promouen la resolució de problemes i la competència d’aprendre a aprendre.

Els alumnes de Primària aprendran el llenguatge de programació amb els codis de programació Code.org i Scratch.

Robòtica educativa

bottom of page