top of page
google_workspace.jpg

Política de privacitat Google Workspace

L’Escola EL CARME  va arribar a un acord amb Google per a la utilització de la plataforma Google Workspace per a Centres Educatius. Google Workspace és un conjunt d’eines gratuïtes de comunicació i productivitat educatives de Google (Gmail, Calendar, Documents, Classroom, etc.)

Perquè l’alumnat pugui utilitzar (sempre amb finalitats educatives) els serveis principals de Google Workspace, cal que disposi d’un compte d’accés prèvia acceptació i autorització de la Política d’Ús de Comptes Google Workspace de l’Escola EL CARME per als menors de 14 anys.

Google Workspace per a Centres Educatius ofereix dues categories de serveis de Google:

Els serveis principals de Google Workspace com Gmail, Calendar i Classroom, són la base de l’oferta de Google per a Centre Educatius.

Els serveis addicionals (com YouTube, Maps, i Blogger estan dissenyats per als usuaris de comptes personals i es poden utilitzar de manera opcional amb els comptes de Google Workspace per a Centres Educatius si l’administrador del Domini de cada Centre n’autoritza el seu ús per a finalitats educatives.

L’Escola EL CARME permet al seu alumnat l’accés als Serveis Principals de Google Workspace i als addicionals indicats a continuació.

AVÍS PER A PARES, MARES I/O TUTORS LEGALS

Amb els seus comptes de Google Workspace per a Centres Educatius, l’alumnat pot accedir als següents serveis principals que ofereix Google i utilizar-los.

SERVEIS PRINCIPALS:

 • Gmail 

 • Calendar

 • Classroom

 • Contactes

 • Drive

 • Documents

 • Formularis

 • Grups

 • Fulls de càlcul

 • Llocs web

 • Meet

 • Vault

SERVEIS ADDICIONALS:

 • Blogger

 • YouTube

 • Maps

 • Earth

Google proporciona informació sobre les dades que recull, així com la manera que utilitza i difon aquestes dades dels Comptes de Google Workspace per a Centres Educatius, en el seu Avís de Privacitat, malgrat que et recomanem que llegeixis tota la informació que s’hi facilita.

FAQS

Quina informació personal recull Google?

Quan es crea un compte d’alumne, l’Escola EL CARME pot proporcionar a Google determinada informació personal sobre l’alumne (p.e. el nom, la direcció de correu electrònic i la contrasenya.)  Quan l’alumnat usi un dels serveis de Google també demanarà informació basada en l’ús d’aquests serveis. Algunes responsabilitats són:

 • Informació del dispositiu com, per exemple, el model de hardware, la versió del sistema operatiu, els identificadors exclusius del dispositiu i la informació de la xarxa mòbil, inclòs el número de telèfon.

 • Informació de registre, inclosos els detalls de com ha fet servir l’usuari els serveis de Google, les dades dels esdeveniments del dispositiu i la direcció de protocol d’internet de l’usuari (IP).

 • Informació de la ubicació segons determinin les diferents tecnologies (p.ex. la direcció IP, el GPS i altres sensors).

 • Números exclusius de l’aplicació (com el número de la versió de l’aplicació).

 • Cookies o tecnologies similars que s’utilitzen per a demanar i emmagatzemar informació sobre un navegador o un dispositiu (p.ex. l’idioma i altres ajustaments)

 

Usa Google la informació personal de l’alumnat de centres Educatius d’Educació Primària i Secundària amb la finalitat d’orientar la publicitat?

No, quan els usuaris de Google Workspace per a Centres Educatius siguin alumnes de Centres d’Educació Primària i Secundària, Google no utilitzarà cap informació personal (ni cap altra informació associada a un compte Google Workspace per a Centres Educatius) amb la finalitat d’orientar els anuncis, ja siguin els serveis principals o en altres serveis addicionals als quals s’accedeixi en fer servir un compte de Google Workspace per a Centres Educatius.

 

Difondrà Google la informació personal del meu fill / filla?

Google no compartirà informació personal amb empreses, organitzacions i particulars fora de Google tret que sigui per una de les següents circumstàncies:

 • Amb el consentiment de la mare, pare o tutor legal. Google compartirà informació personal amb empreses, organitzacions o particulars no relacionats amb Google quan disposi del consentiment dels pares (per als usuaris l’edat dels quals requereixi el consentiment), que es podrà obtenir a través dels Centres Educatius de Google Workspace per a Centres Educatius.

 • En tractar-se de comptes gestionats pels Centres dels comptes Google Workspace per a Centres Educatius que proporcionen als administradors accés a la informació que s’hi enmagatzema.

 • Per al processament extern: Google pot proporcionar informació personal als afiliats o a altres persones o empreses de confiança perquè la processin en nom de Google, seguint les instruccions de Google i de conformitat amb l’Avís de Privacitat de Google Workspace per a Centres Educatius  i altres mesures de seguretat i confidencialitat adequades.

 • Per motius legals: Google compartirà la informació personal amb empreses, organitzacions o persones si creu de bona fe que accedir, utilitzar, preservar o divulgar aquesta informació és raonablement necessari per a:

 • Complir qualsevol requeriment previst en la legislació o normativa aplicable o atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial.

 • Complir amb el que es preveu en les condicions de servei vigents, inclosa la investigació de possibles infraccions.

 • Detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat, o fer-hi front per un altre procediment.

 • Protegir els drets, els béns o la seguretat de Google, dels seus usuaris o del públic en general en la mesura exigida o permesa per la legislació vigent. Google també comparteix informació no personal (com les tendències sobre l’ús dels seus serveis) de manera pública amb els seus partners.

 

Quines opcions tinc com a pare, mare o tutor legal?

En primer lloc, pot donar consentiment perquè Google demani i faci servir informació del seu fill/filla. Si no dona el seu consentiment, no es crearà el compte de Google Workspace per a Centres Educatius  per al seu fill/filla, i Google no en demanarà ni en farà servir informació, tal com es descriu en aquest avís. Si dona el seu consentiment perquè el seu fill/filla faci servir Google Workspace per a Centres Educatius pot posar-se en contacte amb l’Escola EL CARME per accedir o sol·licitar l’eliminació del compte de Google Workspace per a Centres Educatius del seu fill/filla. Si no vol que se segueixi demanant informació del seu fill/filla, pot sol·licitar que es facin servir els controls de servei disponibles per a limitar l’accés del seu fill/filla a les funcions o serveis, o bé eliminar per complet el compte del seu fill/filla. Es pot visitar https:myaccount.google.com mentre s’estigui connectat amb compte de Google Workspace per a Centres Educatius per veure i gestionar la informació personal i la configuració del compte.

 

Què passa si tinc més preguntes o m’agradaria llegir-ne més?

Si té alguna pregunta sobre com Google fa servir els comptes de Google Workspace per a Centres Educatius o les opcions amb les quals compta, pot posar-se en contacte amb l’Escola EL CARME. Per a obtenir més informació pot consultar:

 • Avís de Privacitat de Google Workspace per a Centre Educatius, es descriu com demanen i utilitzen la informació, els productes i els serveis de quan s’utilitzen amb comptes de Google Workspace per a Centres Educatius.

 • Centre d’Ajuda, pots consultar els compromisos jurídics de Google pel que fa als serveis principals i addicionals de Google Workspace per a Centres Educatius

 • A la Guía sobre privacitat dels productes de Google es descriuen els mecanismes de protecció de la privacitat usats en els productes de Google que també s’expliquen a https://safety.google/com .Tenint en compte que Google no utilitzarà informació personal (ni informació associada a un compte de Google Workspace per a Centres Educatius) per orientar els anuncis als usuaris d’aquest servei dels centres d’Educació Primària i Secundària. Així mateix, aquesta restricció de l’Avís de Privacitat  reemplaçarà qualsevol declaració sobre l’ús d’aquestes pàgines.

 • La informació sobre el compliment de Google amb les obligacions legals internacionals sobre protecció de dades es pot veure a l’Agenda sobre Tractament de Dades de l’acord de Google Workspace o de producte complementari on es descriuen les exhaustives mesures per a protegir la seguretat de les dades que Google i els seus clients han acordat.

 • En la pàgina d’informació sobre privacitat i seguretat de Google for Education trobaràs les respostes a les preguntes més freqüents sobre aquests temes.

Els pares poden visitar google.com quan hagin iniciat sessió en el compte de Google Workspace per a Centres Educatius dels seus fills per a veure i gestionar la informació personal i la configuració.

bottom of page