top of page

E.D.C.  >  ESTRATÈGIA  > DIAGNOSI

Selfie és una eina gratuïta, personalitzable i molt fàcil d'utilitzar, creada per la Comissió Europea, per ajudar als centres educatius a fer una diagnosi del seu grau d'implementació de les tecnologies digitals. L'eina permet crear una enquesta per a alumnes, professorat i equip directiu de manera senzilla.

Untitled.png
bottom of page