• El Carme Tarragona

Germana Jovita

La nostra estimada Germana Jovita Gonzalez Blanco ha traspassat a la casa del Pare.

Que la terra li sigui lleu! Fins sempre! Descanseu en pau!

Germana Carmelita Teresa de Sant Josep