top of page
  • Foto del escritorEl Carme Tarragona

SERVEI COMUNITARI DE GUAITES


Aquestes darreres setmanes hem creat l'equip de servei comunitari Guaites de Secundària, una acció del programa #aquíproubullying de la Generalitat de Catalunya, en el qual participa el nostre centre. L'equip Guaites està format per un noi i una noia de cada classe, responsables de vetllar per la millor convivència possible a la classe i al centre.

L'equip està format per:

  • 1r d'ESO: Aina Estelrich (A), Marcos Bernabeu (A), Míriam Barraho (B) i Robert Tatay (B)

  • 2n d'ESO: Ariadna Rovira (A), Àlex Asensio (A), Abril Jiménez (B) i Romario Iosub (B)

  • 3r d'ESO: Paula Salavert (A), Nicolás Bometón (A), Olivia Pedrolo (B) i Sergio Pedreira (B)

  • 4t d'ESO: Ainhoa Gonzabay (A), Roger Martínez (A), Salomé Linares (B) i Albert Vidaller (B)

Els professors referents per la convivència són la Misericòrdia Olivé i el Xavier Mateu. El servei comunitari de Guaites té com a finalitat detectar i aturar possibles situacions d’assetjament i altres accions que dificultin les relacions entre iguals. Durant el temps que facin el servei comunitari, els alumnes aprendran a implicar-se, deixant de ser observadors del que passa al seu voltant i prenent consciència de la necessitat d’actuar i de comprometre’s en la millora de la convivència i en la gestió positiva dels conflictes.

Les funcions dels Guaites són:

  • Observar fets que puguin derivar en situacions d’assetjament

  • Estar atents a companys que necessitin ajuda perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits

  • Intervenir davant les situacions que es considerin lleus o moderades

  • Derivar les situacions que es considerin greus

  • Participar en accions i activitats impulsades per l'Equip de Convivència

Mapa del circuit dels Guaites:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/guaites/documents/mapa-circuit-dels-Guaites.pdf

(DECRET 187/2015, de 25 d'agost. d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria)


bottom of page